โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้กินรี Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้กินรี Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้กินรี Thai Restaurant Logo

โลโก้สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ Thai Restaurant Logo โลโก้ที่ต้องการรูปแบบของความสวยงาม ความเป็นเอกลกัษณ์ไทยลายไทย และต้องการสื่อถึงความเป็นอาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารไทย การออกแบบวาดโลโก้เป็นการวาดภาพสไตล์เวกเตอร์ที่ใช้รูปแบบคล้ายผู้หญิงในวรรณคดี เค้าโครงสร้างให้มีความอ้อนช้อยสวยงาม และผสมผสานเข้ากับลวดลายไทยประยุกต์ ให้มีความลงตัวแลดูมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวชิ้นงาน รูปแบบของโลโก้ยังมีการวาดท่าทางในลักษณะการถือถ้วยชามอาหาร ที่มีรายละเอียดเล็กน้อยเข้าไปเพื่อให้ได้รู้ว่านี้คืออาหารแบบไทย ๆ


เมื่อ

ใน

โดย