โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้รูปชามไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้รูปชามไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้รูปชามไทย Thai Restaurant Logo

อีกหนึ่งรูปแบบการอออกแบบโลโก้สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ Thai Restaurant Logo ที่มีความต้องการสื่อรูปแบบของลายไทย ชามอาหาร ช้อน และสื่อได้ถึงความมีรสชาติของอาหารในโลโก้ รูปแบบการดีไซน์จึงมีการวาดและจัดทำรูปแบบของชามอาหารแบบลายไทย และมีช้อนแบบกำลังตักอาหารในชามนั้น ทั้งหมดถูกออกแบบวาดให้มีลายไทยผสมเข้าไปให้มีความลงตัวมากที่สุด การออกแบบยังคงเน้นเอกลักษณ์ไทย ในแบบที่ผู้จัดทำถนัด แม้กระทั้งโทนสีต่าง ๆ ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้จัดทำที่ลูกค้าหลายท่านชื่นชอบในรูปแบบลายไทยนี้


เมื่อ

ใน

โดย