โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้เรือสุพรรณหงษ์ (Thai Restaurant)
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้เรือสุพรรณหงษ์ (Thai Restaurant Logo)

โลโก้สำหร้บร้านอาหารไทยในต้างประเทศที่ต้องการนำเสนอความเป็ฯเอกลักษณ์ไทยอย่างมากที่สุดโดยความต้องการต้องการให้มีรูปของเรือสพรรณหงษ์ที่เป็นรูปแบบลายไทย นำมาสร้างเป็ฯภาพตาสัญลักษณ์โลโก้ โดยในการวาดรูปโลโก้ชิ้นนี้นั้นได้มีการดัดแปลงแก้ไข วาดเพิ่มใหม่ทั้งหมดจากโลโก้เก่าของทางร้านที่ต้องการยังควให้มีรูปของเรือสุพรรณหงษ์เอาไว้ การออกแบบวาดเลยใช้รูปแบบของการเขียนวาดลายละเอียกเข้าไปประกอบให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด นำเอาส่วนหัวของตัวเรือสุพรรณหงษ์มาประกอบการลายไทยในช่วงด้านล่างของตัวแบบเพื่อให้ความรู้สึกถึงเปรียบเสมือนผืนน้ำ มีการจัดโทนสีแบบน้ำตาลเหลืองให้ดูออกแบบโทนสีทอง และพื้นหลังที่ยังคงแบบเก่าของตัวร้านสีครามน้ำเงิน เพื่อให้ดูขับกับตัวไอค่อนโลโก้ได้อย่างชัดเจน

%d bloggers like this: