ออกแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนไทย Restaurant Logo, Cartoon Logo

ออกแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนไทย Restaurant Logo, Cartoon Logo
ออกแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนไทย Restaurant Logo, Cartoon Logo

รูปแบบการออกแบบโลโก้ที่เป็นที่นิยมคือรูปแบบงานแบบการวาดตัการ์ตูนและแต่งเติมสีสันท่าทางให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน และเสริมรายละเอียดโดยรวมให้เข้ากันกับธุระกิจของโลโก้นั้น เช่น โลโก้ร้านอาหารนี้เป็นโลโก้ที่มีการวาดรูปภาพของตัวการ์ตูนผู้หญิง และแต่งเป็นชุดไทยนั่งพับเพียบ และในมือมีตะหลิว พร้อมสิ่งของตกแต่งรอบข้างที่บอกถึงลักษณะของธุระกินร้านอาหารนั้น รูปแบบของตัวการ์ตูนที่วาดให้มีความน่ารักสดใส และมีความเป็นไทยเข้ามาประกอบเพื่อบ่งบอกว่านี้คือร้านขายอาหารไทย การใช้งานโลโก้ชนิดนี้อาจจะทำให้ดูไม่เป็นทางการมากนัก เพราะมีการเน้นในรูปแบบของถาพวาดการ์ตูน แต่ด้วยความเป็นตัวการ์ตูนนี้เองที่ทำให้สื่อได้ถึงความเป็นกันเองอย่างมากที่สุด ทำให้เกิดรอยยิ้มเล็ก ๆ ก็ได้เวลาที่เรามองไปที่โลโก้นั้น

เมื่อ

ใน

โดย