ออกแบบโลโก้ดีไซต์ โลโก้แบบภาพเหมือนเวคเตอร์ Vector Portrait Logo โลโก้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ออกแบบโลโก้ดีไซต์ โลโก้แบบภาพเหมือนเวคเตอร์ Vector Portrait Logo โลโก้ผลิตภัณฑ์อาหาร

โลโก้ที่มีสองส่วนประกอบกันคือ การวาดภาพเหมือนแบบสไตล์เวคเตอร์ (Vector Portrait) และการนำมาใช้งานประกอบการดีไซต์ออกแบบโลโก้ โดยโลโก้ที่ออกแบบนี้เป็นโลโก้สำหรับใช้งานผลิตภัณฑ์อาหาร และนำไปใช้งานเพื่อพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ฉลากติดตรงบรรจุภัณฑ์ของอาหาร โดยการออกแบบเน้นรูปแบบโทนสีสดใส และเด่นชัดตามที่ลูกค้าต้องการ ผลงานชิ้นนี้ใช้โปรแกรม Affinity Designer ในการออกแบบ และส่งไฟล์งานให้กับลูกค้าเพื่อนำไปสามารถัดพิมพ์แก้ไขได้ตามต้องการ

%d bloggers like this: