โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย
โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย

งานออกแบบโลโก้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ในตัวสูงเป็นงานโลโก้ของร้านอาหารที่ต้องการให้มีรูปทรงของเครื่องชามลายไทย หรือเป็นเครื่องเบญจรงค์ โดยมีรูปร่างรูปทรงตามและองค์ประกอบตามความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบของตัวโลโก้เป็นแบบที่ต้องการให้มีรูปโถข้าวที่เป็ฯแบบลายไทยเครื่องเบญจรงค์ และมีส่วนของทัพพีเข้ามาจัดวางประกอบกัน พร้อมวาดลวดลายไทยให้ดูสวยงามและลงตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มกรอบของตัวโลโก้ให้มีลายไทยกนกเปลวเข้ามาผสมผสานให้มีความเป็นกรอบ และช่วยเสริมเน้นให้มองไปยังจุดรวมสายตามที่ตรงกลางของตัวโถข้าวได้อย่างดี

%d bloggers like this: