โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

งานออกแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีการนำเอารูปแบบมือที่เป็นลักษณะลายไทยเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ และวาดในท่าทางคล้ายกำลังถือช้อนอยู่ เพื่อต้องการสื่อให้ถึงความเป็นร้านอาหารไทยอย่างตรงตัวที่สุด โลโก้มีการสอดแทรกลายไทยเข้าไปผสมผสานในตัวข้อความชื่อร้านเล็กน้อยให้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

เมื่อ

ใน

โดย