โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้จิ้งโจ้ลายไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้จิ้งโจ้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้จิ้งโจ้ลายไทย Thai Restaurant Logo

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออกแบบโลโก้ที่ได้หยิบเอารูปแบบสสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นประจำพื้นที่หรือประเทศนั้น ๆ มาสร้างใส่ไอเดียดีไซน์ให้มีรูปลักษณ์ในแบบฉบับไทยเพื่อให้ดูสอดคล้องและไปด้วยกันได้ดีตามรูปแบบที่ต้องการ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ได้มีการนำเอารูปของจิงโจ้มาดัดแปลงใส่เติมแต่งลายไทยเข้าไปให้มีความเป็นไทย แถมด้วยการวาดท่าทางและมีสิ่งของประกอบในแบบสไตล์คล้ายกำลังถือจานอาหารเพื่อให้เข้ากับธุรกิจให้มากที่สุด โลโก้ชิ้นนี้สามารถบอกได้อย่างตรงตัวทีเดียวว่าเป็นโลโก้สำหรับร้านอาหารและอยู่ในประเทศใด


เมื่อ

ใน

โดย