โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้ผู้หญิงไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้ผู้หญิงไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ลายไทย โลโก้ผู้หญิงไทย Thai Restaurant Logo

งานออกแบบโลโก้สำหรับร้านอาหารไทย ที่ต้องการรูปแบบสไตล์ของงานโดยการวาดภาพรูปผู้หญิงไทยให้มีเอกลักษณ์ลักษณะท่าทางที่อ่อนหวาน ใส่ชุดไทย ตัวโลโก้ที่ออกแบบเลยเป็นการนำเอารูปผู้หญิงไทยมาวาดและทำท่าทางในการถือชามอาหาร ในทุกส่วนมีการวาดเป็นลายไทยอย่างเด่นชัด เพื่อให้ตัวโลโก้สวยเด่นสดุดสายตาและสามรรถสื่อได้อย่างตรงตัวของธุรกิจที่ทำ

เมื่อ

ใน

โดย