โลโก้ร้านอาหาร Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหาร Thai Restaurant Logo

ไอเดียในการออกแบบโลโก้มีอยู่มากมายหลายอย่างที่เราสามารถหยิบจับเอานำมาเป็นงานออกแบบโลโก้ให้กับลูกค้าได้ ส่วนใหญ่แล้วไอเดียที่สามารถคิดได้ตามรูปแบบของงานสามารถหาได้ง่ายจากชื่อ ประเ๓ทของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประกอบบกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโลโก้สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นโลโก้ที่มีการตีความแบบเรียบง่าย ต้องการที่จะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและให้มีความเข้าใจได้ง่ายที่สุด คือ การตีดความรูปแบบความหมายของชื่อร้าน ที่เป็นชื่อเล่นของตัวลูกค้าเอง ประกอบกับรูปแบบของธุรกิจที่เป็นร้านอาหาร และต้องการให้มีส่วนลูกเล่นเล็ก ๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย สิ่งที่ได้มาจากการตีความของโลโก้ร้านอาหารนี้ก็คือ การวาดรูปภาพของเครื่องประกอบจาน และช้อน ซึ่งสามารถดูได้รู้ทันทีว่ามันเกี่ยวกับรูปแบบของร้านอาหาร มีการใส่ลูกค้าเล่นเล็ก ๆ เป็นลายไทย ให้ดูเหมือนเป็นควันที่ลอยออกมาจากจานนั้น และใส่ข้อความชื่อร้านที่เห็นเด่นชัด ใส่ลูกค้าภาพวาดต้นอ้อยให้รองรับกับชื่อร้าน และชื่อของตัวเจ้าของ ทำให้ภาพรวมของโลโก้ที่ดูเหมือนง่ายชิ้นนี้มีกความคิดสร้างสรรค์ออกมาในการสื่อถึงการเข้าใจในความหมายที่ตรงประเด่นอย่างมากที่สุด

%d bloggers like this: