โลโก้ร้านเบเกอรี่ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Bakery Logo, Cartoon Logo
โลโก้ร้านเบเกอรี่ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Bakery Logo, Cartoon Logo

รูปแบบสไตล์ของงานออกแบบโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนที่วาดตามเค้าโครงใบหน้าจริงของตัวเจ้าของเองสามารถสร้างความแตกต่างในงานออกแบบโลโก้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจกิจการนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีที่สุด การเอารูปภาพต้นแบบใบหน้ามาวาด และออกแบบเป็นโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนนั้นสามารถสร้างความสดใสเป็นกันเองให้กับผู้ที่พบเป็นมากที่สุด โลโก้ชนิดนึ้เป็นโลโก้ที่เหมาะกับหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเล็ก ๆ สามารถนำไปทำเป็นสติ๊กเกอร์ติดเป็นฉลากสินค้าบนผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่วาดจากเค้าโครงใบหน้าจริง ภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์และออกแบบท่าทาง ของประกอบฉาก และชุดเสื้อผ้าที่สมใส่ การจัดทำโทนสีที่สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ถือได้ว่าเป็นโลโก้ภาพเหมือนการ์ตูน โลโก้เบเกอรี่ที่มีความเป็นกันเอง มีสไตล์ และสามารถนำไปจัดทำพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ติดในสินค้าได้

%d bloggers like this: