โลโก้ร้านเบเกอรี่ โลโก้ร้านทำขนม Bakery Logo

โลโก้ร้านเบเกอรี่ โลโก้ร้านทำขนม Bakery Logo
โลโก้ร้านเบเกอรี่ โลโก้ร้านทำขนม Bakery Logo

ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบโลโก้ที่คิดว่าสามารถทำให้เข้ากับความเป็นธุรกิจของตัวโลโก้เองก็คือการวาดภาพในรูปแบบที่นำตัวของสินค้าผลิตภัณฑ์มาใช้งานแบบตรงตัว และสามารถนำภาาพของผลิตภัณฑ์นั้นมาดัดแปลงวาดสร้างสรรค์ในรูปแบบสไตล์งานตามที่ลูกค้าต้องการ โลโก้ร้านเบเกอรี่ชิ้นนี้ก็แนวความคิดนั้นเช่นกันในการออกแบบและจัดทำ การออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นการยกเอาภาพของตัวรูปแบบขนมเบเกอรี่พื้นฐานที่เราทุกคนเคยพบเห็นจนชินตา สามารถรับรูปได้ทันทีว่ามันคือรูปแบบของนนมปัง ที่พบเห็นได้ทั่วไป นี้คือการนำเอาความง่าย ไม่ต้องตีความมากมายให้ปวดหัวในตัวของโลโก้ เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้วก็สามารถลงมือวาดรูปแบบคอนเซ็ปท์นี้ได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการและความถนัดของตัวผู้ออกแบบเอง งานโลโก้ที่ได้อออกมาจึงสามารถสื่อสารได้อย่างตรงตัว ไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวว่านี้คือธุรกิจอะไร


เมื่อ

ใน

โดย