โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง โลโก้แบรนด์สินค้า

โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง โลโก้แบรนด์สินค้า
โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง โลโก้แบรนด์สินค้า

งานออกแบบเกี่ยวกับตราสัญลักษ์ของแบรนด์สินค้าที่เกี่บกัยลำไยอบแห้ง ที่มีการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบของงานออกแบบลายไทย และรูปวาดภาพแบบเวกเตอร์ คือมีการนำเอารูปวาดลำไยมาวาดเป็นสไตล์แบบเวกเตอร์ และนำมาใส่เป็นไอค่อนในโลโก้พร้อมทั้งการวาดลวดลายไทยให้มีการประสานกันแบบพอเหมาะ ให้ตัวโลโก้ดูมีความทันสมัย และมีความเป็นไทยได้อย่างลงตัว การใช้งานโทนสีมีการใช้รูปแบบของสีน้ำตาลทอง และการใส่สีที่ทำให้ดูคล้ายจริงในตัวรูปวาดของลำไยเพื่อตัวรูปแบบโดดเด่นขึ้นมา ทั้งหมดเมื่อนำมาประกอบกันและจัดวางในตำแหน่งขององค์ประกอบที่ถูกต้อง ทำให้ภาพรวมดูมีเสน่ห์และสื่อได้ถึงตัวผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมา


เมื่อ

ใน

โดย