โลโก้ลายไทย โลโก้หน้าพระพรหม โลโก้สวนสมุนไพร
โลโก้ลายไทย โลโก้หน้าพระพรหม โลโก้สวนสมุนไพร

งานออกแบบโลโก้สำหรับสวนสมุนไพร โลโก้ที่ต้องการให้มีรูปแบบของส่วนต่างตามที่ลูกค้าต้องการ และต้องการนำเอาพระพรหมที่เป็นสิ่งสัการะบูชาในพื้นที่นั้นมาใช้ในโลโก้เป็นจุดเด่นสำคัญ รวมทั้งการให้มีรูปใบสมุนไพร ใบกำยาน ที่เป็นพื้นสมุนไพรของพื้นที่นั้นมาเป็นส่วนประกอบในโลโก้อีกด้วย การออกแบบเน้นในรูปแบบของงานแบบสไตล์ลายไทยให้มีความคมชัด สามารถนำโลโก้ไปใช้ในงานสื่อต่าง ๆ ได้ทันที

%d bloggers like this: