โลโก้ลายไทย โลโก้ชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โลโก้ลายไทย โลโก้ชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
โลโก้ลายไทย โลโก้ชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โลโก้ชิ้นนี้เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในรูปแบบของโลโก้กลุ่มชมรม เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เป็นโลโก้ที่ต้องการรูปแบบลายประดิษฐ์ลายไทย โดยมีการวาดภาพของเทพเทวดา เทพพนมกรเป็นตัวไอค่อนหลังที่แสดงในโลโก้ เสริมด้วยรูปแบบของลายกนกลายไทย เพื่อให้ดูโดดเด่นและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของโลโก้ให้เข้ากับชื่อของกลุ่มชมรมนั้น ทั้งหมดได้ถูกนำมาจัดวางองค์ประกอบให้มีความเป็นอัตราลักาณ์ สัญลักษณ์ของความเป็นโลโก้ ทั้งนี้จึงมีการจัดไว้ในวงกลมที่เหมาะสม และเสริมด้วยชื่อ ข้อความ พร้อมพื้นหลังรูปแบบคล้ายริบบิ้น โทนสีน้ำตาลทอและดำเพื่อสร้างความคลาสสิค


เมื่อ

ใน

โดย