โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

รูปแบบงานออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงานครีมบำรุงผิวชิ้นนี้มีความต้องการให้นำภาพของรูปชฎาที่มีการวาดเป็นรุปแบบลายไทย เป็นเอกลักษณ์ที่มีความละเอียดในลายเส้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการสื่อถึงความงาม


เมื่อ

ใน

โดย