ออกแบบโลโก้วัดพระธรรมกาย สาขาเนเธอร์แลนด์

ออกแบบโลโก้วัดพระธรรมกาย สาขาเนเธอร์แลนด์
ออกแบบโลโก้วัดพระธรรมกาย สาขาเนเธอร์แลนด์

งานออกแบบโลโก้สำหรับวัดพระธรรมกาย สาขาเนเธอร์แลนด์ งานออกแบบที่อาศัยเทคนิคในการวาดภาพประกอบ Illustration ของตัวอาคารสถานที่โบสถ์วิหารของทางวัด เพราะเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์สำคัญที่สวยงามที่สุดขแงทางวัด ภาพวาดประกอบที่มีการดราฟลายเส้นลวดลายเส้นสายของตัวอาคาร และการผสมผสานกันทำงานของการไล่แสงเงา เพื่อให้คงรายละเอียดจุดเด่นเอาไว้ในตัวของภาพวาด ทั้งหมดถูกนำมาประกอบกันในการจัดวางองค์ประกอบสร้างเป็นตราสัญลักณ์ ที่โดดเด่น สวยงาม พร้อมทั้งความเป็นที่เคารพเชื่อถือและศรัทธาในตัวของโลโก้เอง โลโก้นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันกับความเป็นสากลที่ต้องอาศัยหลักการออกแบบเพื่อให้สามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายทั้งไทยและชาวต่างชาติ และที่สำคัญจำเป็นต้องออกแบบให้มีความปราณีตเพื่อให้เข้ากันกับภูมิประเทศที่ตั้ง และจะต้องสื่อให้กัาวต่างประเทศในพื้นที่นั้นเข้าใจได้ง่าย โดยการออกแบบจะไม่เน้นให้ออกเป็นเอกลักษณ์ของรความเป็นไทยที่มากมายจนเกินไปนัก และจะเน้นให้เห็นโดยการใช้งานความหมายผ่านทางโทนสีน้ำตาลทอง ของโลโก้เอง พร้อมทั้งข้อความชื่อกำกับทั้งไทยและอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญเล็ก ๆ ที่นำเอามาใส่ในการออกแบบก็คือ ดอกไม้ประจำชาติของเนเธอร์แลนด์นำเอามาใส่เป็นพอยท์จุกคั่นระหว่างข้อความอีกด้วย


เมื่อ

ใน

โดย