โลโก้วัด โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย

โลโก้วัด โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย
โลโก้วัด โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย

โลโก้สำหรับวัด ที่ต้องการให้วาดรูปแบบขององค์พระ องค์เทพ และมีพญานาคปกคลุม พร้อมกับราหูอมจันทร์ แบบครบเครื่อง เป็นโลโก้ที่ต้องการความละเอียดในการวาดลวดลายต่าง ๆ ให้สามารถนำมาใช้เป็นโลโก้ของวัดได้อย่างเต็มที่ และนอกนอกนี้ยังต้องการให้โลโก้ชิ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นแบบพิมพ์ตรายางได้อีกด้วย ในตัวโลโก้มีการออกแบบในรูปแบบทรงกลม ตามมาตรฐานงานออกแบบโลโก้ที่สามารถนำไปใช้งานในการจดทะเบียนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีกรอบวงกรอบแสดงขอบเขตของโลโก้ที่ชัดเจน ในตัวโลโก้มีการวาดรูปแบบขององค์เทพ ที่มีฉากหลังเป็นพญานาค 7 เศียรปกคลุมด้านบน มีราหูอมจันทร์อยู่ตรงฐานของโลโก้ พร้อมกับข้อความตรงกรอบของชื่อวัด ที่อยู่ แบบครบถ้วน ด้วยเว้นวรรคในช่วยข้อความด้วยลวดลายไทย

โลโก้ตรายาง โลโก้วัด โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย
โลโก้ตรายาง โลโก้วัด โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย

เมื่อ

ใน

โดย