โลโก้วัด โลโก้ลายไทย โลโก้พระปางปาลิไลยก์

โลโก้วัด โลโก้ลายไทย โลโก้พระปางปาลิไลยก์
โลโก้วัด โลโก้ลายไทย โลโก้พระปางปาลิไลยก์

งานออกแบบโลโก้สำหรับวัดป่า ที่มีความต้องการรูปแบบสไตล์ของงานโลโก้ให้มีการวาดรูปของพระปางปาลิไลยก์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีช้างเข้ามาถวยดอกบัวให้องค์พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยธรรมจักร ที่นำมาใช้ประกอบเพื่อทำเป็นคล้ายกับฉากพื้นหลังของตัวองค์พระ ตัวโลโก้มีรูปแบบที่เรียบง่ายตายตัวของรูปทรงของพระปางที่ต้องการ องค์พระ และรูปทรงของพระธรรมจักรมีการวาดให้มีลวดลายที่มีความบรรจง สวยงาม เสริมด้วยลวดลายไทย ที่นำมาใช้เป็นกรอบวงกลมเพื่อกำหนดให้ตัวโลโก้มีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้น และใช้โทนสีเป็นน้ำตาลเหลือเข้ม คล้ายสีทองเข้ม บนพื้นขาวปกติ


เมื่อ

ใน

โดย