โลโก้สถานปฎิบัติธรรม โลโก้ธรรมจักร์ โลโก้วัดป่า โลโก้ลายไทย
โลโก้สถานปฎิบัติธรรม โลโก้ธรรมจักร์ โลโก้วัดป่า โลโก้ลายไทย

งานออกแบบโลโก้ของสถานปฎิบัติธรรมชิ้นนี้เป็ฯงานออกแบบเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถให้ทุกคนได้รู้จักสถานที่ปฎิบัติธรรม งานออกแบบโลโก้ที่ต้องการรูปแบบของความเป็ฯลายไทย ศาสนา และมีความเรียบง่าย ถูกต้อง ชัดเจน คือความต้องการนำเอารูปแบบของ ธรรมจักรที่เป็นคล้ายสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเข้ามาเป็นพื้นหลังของตัวโลโก้ โดยมีการวาดรูปขององค์ประพุทธรูปในรูปแบบของการนั่งสมาธิวิปัสนา การวาดที่ให้ความรู้สึกถึงความสงบ ร่มเย็น และมีสมาธิ เพื่อโลโก้ ตราสัญลักษณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามความต้องการเข้าถึงของจุดประสงค์ในการปฎิบัติธรรมที่ชัดเจนอย่างมากที่สุด

%d bloggers like this: