งานออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ลายไทย เพื่อใช้งานเป็นป้ายหน้าบ้าน

งานออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ลายไทย เพื่อใช้งานเป็นป้ายหน้าบ้าน
งานออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ลายไทย เพื่อใช้งานเป็นป้ายหน้าบ้าน

โลโก้ที่ใช้งานทำการออกแบบด้วยรูปทรงของลายไทย และมีหน้าจั่วเข้ามาประกอบกันทำให้เกิดเป็นตราสัญลักษณ์เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ตามต้องการ งานชิ้นนี้เป็นการออกแบบเพื่อนำเอาไปจัดทำแผ่นป้ายที่ใช้ระบบยิงเลเซอร์เพื่อทำเป็นป้ายสัญลักษณ์สำหรับการติดตั้งในสถานที่จริง

เมื่อ

ใน

โดย