โลโก้สำนักงานกฎหมาย โลโก้บริษัท โลโก้ทนายความ โลโก้พญานาค โลโก้ตรายาง Company Logo

โลโก้สำนักงานกฎหมาย โลโก้บริษัท โลโก้ทนายความ โลโก้พญานาค โลโก้ตรายาง Company Logo
โลโก้สำนักงานกฎหมาย โลโก้บริษัท โลโก้ทนายความ โลโก้พญานาค โลโก้ตรายาง Company Logo

โลโก้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบโลโก้ของสำนักงานกฎหมายทนายความ ความต้องการของงานอกแบบชิ้นนี้มีเริ่มต้นให้สองคอนเซปท์ คือ ความต้องการให้มีความน่าเชื่อถือตามรูปแบบของสำนักงานกฎหมายทั่วไป และความต้องการให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย มีรุปพญานาค ลายไทยประกอบ รวมทั้งความถูกต้องด้านฮวงจุ้ยที่เป็นสิริมงคลต่อตัวลูกค้า โทนสีที่เลือกใช้งานเป็ฯแค่สีพื้น ๆ สีเดียว คือสีน้ำเงิน รูปแบบของตัวโลโก้ยังคงต้องมีการออกแบบให้สามารถนำไปจัดทำเป็นรูปแบบประกอบอื่น ๆ ได้ง่ายที่สึด เช่น ตรายาง หัวจดหมาย งานออกแบบมีการวาดรูปตัวตราชั่ง ที่ใช้ในงานและถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของกฎหมายเป็นสำคัญ แต่ตัวตราชั่งที่วาดมีการผสมผสานส่วนของลูกเล่นลายไทยเล็ก ๆ เข้าไป และมีการวาดฐานที่ใหญ่เพื่อให้ดูมีความมั่นคง แข็งแรงตามรูปแบบของฮวงจุ้ยที่ดี นอกจากนี้ตัวกรอบ ยังมีการวาดรูปของพญานาคคู่ใส่เข้าไป เพื่อเป็นการเสริมถึงความเคารพนับถือตามที่ที่ตัวลูกค้าต้องการ งานวาดตัวพญานาค ที่วาดไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดอะไรมากเพราะงานยังคงต้องการนำไปจัดทำรูปแบบของตรายางอีกทีหนึ่งนั้นเอง


เมื่อ

ใน

โดย