ผลงานออกแบบโลโก้จากภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ ออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน

ผลงานออกแบบโลโก้จากภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ ออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน
ผลงานออกแบบโลโก้จากภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ ออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน

ผลงานออกแบบโลโก้ที่ใช้เทคนิคการวาดภาพเหมือนจากบุคคลโดยใช้โปรแกรม Affinity Designer ในการวาด จากนั้นจึงนำมาทำการจัดวางองค์ปรกอบดีไซน์ ออกมาเป็นโลโก้ ซึ่งสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างสูงให้กับธุรกิจนั้น ๆ ได้เป็นอย่างมาก ไม่มีใครเหมือนและไม่ซ้ำกับใคร เรียกได้ว่าเมื่อมองเห็นโลโก้ก็สามารถทำให้ลูกค้า หรือผู้ที่พบเห็นทราบได้ทันทีว่าเป็นของใคร งานออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือนตัวเอง แนวนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมา และมีการสอบถามติดต่อจัดทำอยู่เสมอ


เมื่อ

ใน

โดย