โลโก้การ์ตูน โลโก้ร้านขนม Cartoon Thai Logo

โลโก้การ์ตูน โลโก้ร้านขนม Cartoon Thai Logo
โลโก้การ์ตูน โลโก้ร้านขนม Cartoon Thai Logo

โลโก้ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารในด้านความเป็นกันเอง รูปแบบที่ง่ายเป็นเอกลักษณ์ สามารถเติมแต่งความน่ารักสดใสเข้าไปได้ตามความต้องการ โลโก้ชนิดนั้นคงไม่พ้นความเป็นโลโก้การ์ตูน ที่มีจำแนกแยกไปอีกหลายประเภท ตามแต่ที่จำสามารถจินตนาการได้ โลโก้ชิ้นนี้เป็นรูปแบบโลโก้การ์ตูนผู้หญิงไทย แบบสวมใสสไบนั่งพับเพียบในแบบไทย ๆ แต่ยังไว้ซึ่งความสดใสน่ารักและการแสดงท่าทางที่แสดงออกได้ตรงตัวของรูปแบบการ์ตูนตามธุรกิจนั้น โลโก้ถูกวาดจัดทำออกแบบให้ใช้สำหรับร้านขนมบ้าบิ่น และอื่น ๆ ที่เป็นขนมไทย ความเป็นอัตราลักษณ์ในโลโก้เลยมีความต้องการให้มีผู้หญิงที่ทำท่าทางแบบน่ารักชวนชิมขนมสไตล์ไทย ที่ไม่โบราณมากไม่ดูซับซ้อนมากเกินไป และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ดูเป็นกันเองได้อย่างที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย