งานออกแบบโลโก้ให้กับธุรกิจร้านค้าจำหน่ายอาหารทะเล และของสดแช่แข็ง
งานออกแบบโลโก้ให้กับธุรกิจร้านค้าจำหน่ายอาหารทะเล และของสดแช่แข็ง

งานออกแบบโลโก้สำหรับจัดทำป้ายเพื่องานธุรกิจสำหรับอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง เป็นโลโก้ที่เน้นแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ชัดเจนให้ได้มากที่สุดโดยเน้นที่ตัวของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยเน้นให้มีรูปภาพของตัวอาหารทะเลที่สำคัญให้อยู่ในโลโก้ เช่น กุ้ง กับ ปู ที่มีความนิยมอย่างมากในการทานอาหารทะเล และยังเป็นรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากการประกอบธุรกิจอีกด้วย

%d bloggers like this: