ออกแบบโลโก้ สำหรับบริษัทจัดจำหน่ายซิมและอุปกรณ์มือถือ

ผลงานออกแบบโลโก้บริษัท ที่ใช้เป็นตราสัญลักษณในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ  เป็นการออกแบบที่ได้รับตามคอนเซ็ปรูปแบบจากลูกค้า

เพื่อให้ตรงกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ ในที่นี้เพื่อการต่อยอดการนำไปใช้ในทุก ๆ โอกาสของการสร้างแบรนด์สินค้า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออนไลน์ทุกประเภท

ผลงานออกแบบโลโก้ ของ Makamstories.com
ผลงานออกแบบโลโก้ ของ Makamstories.com๒

หนึ่งในบริการรับออกแบบโลโก้ ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ทุกชนิดของเรา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะพิมพ์ขยายใหญ่เท่าที่ต้องการหรือใช้เป็นแค่ไฟล์ภาพธรรมดา ผลงานภาพที่ได้รับจะเป็นภาพในลักษณะของ Vector ซึ่งภาพลักษณะนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว สวย แปลก แหวกแนว

เมื่อ

ใน

โดย