งานออกแบบโลโก้เกี่ยวกับชมรมศาสนา โลโก้ลายไทย โลโก้พลังพุทธ
งานออกแบบโลโก้เกี่ยวกับชมรมศาสนา โลโก้ลายไทย โลโก้พลังพุทธ

ผลงานออกแบบโลโก้ดีไซน์สำหรับใช้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนา เป็นโลโก้ที่ต้องการให้มีความเป็นไทยอยู่ในตัว และต้องการสื่อถึงศาสนาพุทธได้อย่างชัดเจน ตัวโลโก้ได้มีการนำเอารูปทรงของพระพุทธรูปมาเป็นสัญลักษณ์หลักในการออกแบบดีไซน์ นอกจากนี้ยังมีการใช้โทนสีทอง และลวดลายไทยเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความลงตัว และสร้างความรู้สึกถึงความเป็นศาสนาพุทธของไทยให้ได้มากที่สุด

%d bloggers like this: