งานออกแบบโลโก้และตราสัญลักษณ์ ที่เน้นสีสันที่สดใส และการผสมข้อความตัวอักษรที่ง่าย ๆ เพื่อให้ดูเด่นชัดในธุรกิจของเสื้อผ้าแฟชั่นพร้อมกับการสร้างความถูกต้องเพื่อที่จะนำโลโก้นี้ไปใช้ในการผลิตเป็นตรายาง ตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียนได้อีกด้วย

%d bloggers like this: