โลโก้เหรียญดิจิตัล Gëlle Fra Token

โลโก้เหรียญดิจิตัล Gëlle Fra Token
โลโก้เหรียญดิจิตัล Gëlle Fra Token

งานออกแบบวาดโลโก้ โลโก้เหรียญดิจิตัล Gëlle Fra Token สำหรับลูกค้าที่ต้องการ โดยตัวรูปแบบของโลโก้มีความต้องการในงานวาดออกแบบที่ต้องการให้ดูมีลักษณะคล้ายกับความเป็นเหรียญ และมีการวาดเค้าโครงของรูปอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ Gëlle Fra ที่เป็นเป็นอนุสรณ์สงครามในเมืองลักเซมเบิร์กนำมาเป็นจุดเด่นของชิ้นงาน มีการไล่โทนสีทองเพื่อเสริมให้ดูความเงาแบบคล้ายเหรียญอย่างมากที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย