โลโก้แคคตัส โลโก้ภาพวาดแคคตัส Cactus Logo
โลโก้แคคตัส โลโก้ภาพวาดแคคตัส Cactus Logo

โลโก้ชิ้นนนี้เป็นโลโก้ที่ลูกค้ามีความต้องการให้วาดภาพรูปของแคคตัสเป็นสำคัญ โดยเราได้วาดรูปของต้นแคคตัสตามรูปแบบภาพที่ลูกค้ามีส่งมาให้ วาดในแนวทางสไตล์ที่เน้นสีสันที่สดใส และพยายามสามารถความเรียบง่ายให้ได้มากที่สุด กรรวาดใช้เทคนิคในการ Painting แบบ Raster และทำลายเส้นแบบ Vactor ผสมกัน เพื่อให้ภารูปแคคตัสมีความคมชัดและสามารถขยายใหญ่เมื่อจัดพิมพ์ได้ตามต้องการโดยไม่สูญเสียรายละเอียดในชิ้นงาน

%d bloggers like this: