โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด Taekwondo School Logo
โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด Taekwondo School Logo

ผลงานออกแบบโลโก้สำหรับโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว โลโก้โรงเรียนสอยเทควันโด (Taekwondo School Logo) สไตล์ในการออกแบบโลโก้ที่ต้องการให้มีการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัย น่าเชื่อถือ และดูมีความดุดันอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบและสื่อสารออกมาโดยการใช้รูปส่ง สัญลัษณ์ ทั้งหมดที่เข้าเกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ รูปทรงของกรอบใบมะกอก (Olive leaf) ที่ต้องการเข้ามาสื่อถึงความเป็นสากลนิยมและความคลาสสิกในตัว รูปโลก ที่นำเข้ามาเป็นพื้นหลัง คือสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการให้แสดงถึงความเป็นสากล ไม่จำกัดเฉพาะเชื่อชาติหรือภาษาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนวิชาเทควันโดจากที่นี่ได้ และที่สำคัญคือรูปสัญลักษณ์ลักษณะของคนกำลังเตะ ที่ช่วยในการแสดงออกถึงความดุดัน และสื่อได้ชัดเจนตรงตัวของคำว่า “เทควันโด” สุดท้ายองค์ประกอบที่เหลือก็คือการใช้งานโทนสีที่ต้องการความดุดันแต่ต้องมีความทันสมัยและคลาสสิกรวมกันอยู่ได้ด้วยดี ทำให้มีการเข้ามาอยู่ร่วมกันของโทนสีทอง น้ำตาล ดำ และสีแดง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสื่อถึงอารมณ์ดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ การเลือกใช้งานรูปแบบของฟอนต์ตัวอักษรชื่อ ที่ใช้สีดำ และใช้รูปแบบที่มีขาตรง แข็งแรงและมั่นคงอยู่ในตัว ทั้งหมดเมื่อนำมาประกอบอยู่ด้วยกัน และทำการจัดวางให้เข้ากับสไตล์ของความเป็นสถานฝึกสอน สถาบัน โรงเรียน ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของความต้องการทั้งหมดของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโดนี้ยังเป็นโลโก้ที่ถูกนำไปจดทะเบียน และมีการออกแบบคัดแยกสีเพื่อนำไปผลิตเป็นตรายางประทับประจำโรงเรียนอีกด้วย

โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด Taekwondo School Logo ตรายาง
โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด Taekwondo School Logo ตรายาง
%d bloggers like this: