โลโก้โรงเรียน โลโก้สมัครเรียนออนไลน์

โลโก้โรงเรียน โลโก้สมัครเรียนออนไลน์
โลโก้โรงเรียน โลโก้สมัครเรียนออนไลน์

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่มีการออกแบบใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ เป็นโรงโลโก้โรงเรียนที่เปิดหลักสูตรสำหรับการสมัครเรียนออนไลน์ ตัวรูปแบบของโลโก้ใช้โทนสีทองน้ำตาลเพื่อความร่วมสมัย และสื่อถึงความโดดเด่นรุ่งเรือง การออกแบบโลโก้มีการออกแบบไอค่อนสัญลักษณ์หลายอย่างเอามาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น ตัวรูปแบบหนังสือ เทียนที่เปรียบเสมือนความส่องสว่างนำทาง และการออกแบบสัญลักษณ์ของตัวอักษรย่อ ชื่อย่อให้อยู่ตรงกลางใช้งานเป็นรูปแบบไอค่อนได้อยู่อย่างหนึ่ง ตัวโลโก้ออกแบบให้ดูมีความสากล น่าเชื่อถือ


เมื่อ

ใน

โดย