โลโก้โรงเรียน
โลโก้โรงเรียน

งานออกแบบโลโก้โรงเรียนชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโลโก้ที่ต้องการนำเอารูปแบบของหลายสิ่งเข้ามาประกอบกัน และการออกแบบที่ต้องการให้ดูเป็นทางการอยู่ในกรอบของมาตรฐานการออกแบบและการรับจดทะเบียนต่าง ๆ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทางของ “ผลพระเจ้า 5 องค์” ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทเล็กน้อย เป็นเมล็ดแห้งตัน มีร่องขรุขระ ผิวเปลือกนูน ลักษณะคล้ายองค์พระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ห้าร่อง หันพระเศียรชนกันที่ตรงศูนย์กลาง จึงเรียกว่า “พระเจ้าห้าองค์” ถือเป็นของขลังที่มีพุทธคุณโดเด่นทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังมีการใช้งานโทนสีที่ไม่ได้ปรุงแต่งไปจากมาตรฐานมากมายสีที่เลือกใช้งานเป็นสีแม่สีหลักพื้นฐานทั่วไปที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี

%d bloggers like this: