โลโก้ไอศกรีมกะทิ ฝาไอศกรีม

โลโก้ไอศกรีมกะทิ ฝาไอศกรีม
โลโก้ไอศกรีมกะทิ ฝาไอศกรีม

โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโลโก้ที่มีความต้องการให้ครอบคุมถึงการนำไปจัดพิมพ์เป็นฝาปิดผลิตภัณฑ์ได้ด้วย โลโก้ที่ถูกนำไปใช้งานสำหรับไอศกรีมกะทิธรรมดาที่สามารถสร้างความสวยให้ดูมีความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด โทนสีของโลโก้รวมทั้งรูปทรงภาพวาดประกอบต่าง ๆ ที่มีการวาดให้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ เพราะด้วยของตัวผลิตภัณฑ์เอง พร้อมใส่ข้อความชื่ที่เด่นชัดเรียบง่าย  เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างแบรนด์ไอศกรีมกะทิได้ทันที

เมื่อ

ใน

โดย