Drawing วาดภาพเหมือนบุคคล

ผลงานวาดภาพเหมือน makamstories.com
ผลงานวาดภาพเหมือน makamstories.com

ผลงานวาดภาพเหมือนบุคคล ๆ ในกระดาษขนาด A4 ด้วยลายเส้นดินสอดำ ที่เป็นเอกลักษณ์

สวยงาม คลาสสิค ถูกใจทั้งผู้ให้ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับ

เมื่อ

ใน

โดย