Thai Massage Logo โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย
Thai Massage Logo โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย

รูปแบบงานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ของร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ โลโก้ชิ้นนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องการเอามารวมเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นั้นก็คือรูปแบบของชฎา ที่มีดอกมะลิทัดที่หู และต้องการตัวโลโก้มีลักษณะของการนำเอารูปแบบตัวอักษรมาเป็นไอค่อนลูกเล่นของชื่อโลโก้อีกด้วย ทั้งหมดจึงมีการออกแบบโดยรวมออกมาให้ให้เป็นเหมือนรูปตัวอักษรนำหน้าชื่อร้านตัว R ให้มีความโดดเด่น และทำให้ดูเหมือนเป็นส่วนของศรีษะที่กำลังมีชฎามาครอบไว้ จากนั้นก็วาดเป็นรุปของดอกมะลิมาทัดไว้ที่หูด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องของโทนสีนั้นก็มีการจัดการในแบบทั่วไป คือสีน้ำตาลทอง เพราะเป็นโทนสีที่มีความคลาสสิคเป็นอย่างมากและได้รับความนิยมในการเลือกใช้มากที่สุด

%d bloggers like this: