Symmetry องค์ประกอบศิลป์แห่งความสมมาตร

เคยได้ยินหลาย ๆ คนพูดกันว่า “ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อสวยที่สุด คือ จะต้องมีใบหน้าซ้ายและขวาที่สมดุลกัน”