Portrait Drawing วาดภาพเหมือน

ในปัจจุบันมีบริการรับวาดภาพเหมือนสามารถหาเลือกใช้บริการได้อย่างกว้างขวางเพราะมีคนรุ่นใหม่ ๆ ที่มีฝีมือพร้อมให้บริการผลงานด้านศิลปะประเภทนี้อยู่มากมาย ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีแนวทางการวาดที่เป็นสไตล์ของตัวเองโดยเฉพาะ นับว่ามีเอกลักษณ์ในการทำงานเฉพาะตัวมากเลยทีเดียว