ช่วงนี้ผมกำลังวาดภาพพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ในหลวงรัชการที่ 9) ซึ่งที่เป็นที่รักยิ่งของผมและของทุกคนชาวไทยครับ

ผมพยายามที่จะรวบรวมและวาดภาพของพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีเวลาอำนวย เวลาว่างก็จะมานั่งวาดไปเรื่อย ๆ ตามแต่กำลังที่ผมสามารถทำได้ครับ เพราะด้วยเหตุผลเพียงแค่ข้อเดียวที่ผมมีคือ

ตลอดชีวิตทีผ่านมาผมไม่เคยได้มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าหรือพบเห็นแม้แต่พระองค์จริง จะมีก็เพียงแค่สมัยที่พระองค์ทรงเสด็จออกมหาสมาคม ปี 2555 ทั้ง ๆ ที่ไปจับจองที่นั่งที่คิดว่าอยู่ด้านหน้าสุดแล้วกับกล้องถ่ายรูปที่ผมมีในสมัยนั้นกับเลนส์เพียงแค่ 300 มิลฯ แต่ก็ไม่อาจที่จะถ่ายรูปเพื่อให้เป็นตัวพระองค์จริงได้ แต่ก็ปลาบปลื้มครับ

จนกระทั้งมาถึง ณ ช่วงเวลาที่เราต่างก็เสียใจเศร้าโศกกับการจากไป มันเลยทำให้ผมคิดได้ว่า

[su_quote]ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถถ่ายรูปหรือสามารถเห็นตัวจริงของพระองค์ท่านได้ แต่อย่างน้อยผมก็วาดรูปเป็น และขอวาดรูปของพระองค์ท่านให้ได้ตามที่ต้องการ ตามแต่กำลังความสามารถของตัวเองมี[/su_quote]

บทความนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างแนวทาง และการสาธิต ถึงขั้นตอนและวิธีการวาดภาพลายเส้น แบบง่าย ๆ โดยมีรายละเอียดคราว ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็นภาพให้ได้เห็นขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่มีภาพต้นแบบแล้ว ทำงานกับกระดาษเปล่า

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเส้นโครงสร้างหลัก พยายามมองในภาพรวมของรูปภาพตัวแบบ และวาดออกมาเป็นเส้นในทางตั้งและแนวนอนเพื่อกำหนดพื้นที่อาณาเขตของรูปทรงเบื้องต้น กำหนดว่าส่วนใหนคือช่วงศรีษะ หัวไหล่ แขน ลำตัว มือ เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดเส้นโครงสร้างหลักนี้ จะช่วยให้เราสามารถจับและวัดสเกลของรุปภาพที่เราจะวาดได้แบบง่ายดาย

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 3 ร่างโครงสร้าง เส้น รูปร่างโดยรวม โดยอ้างอ้างจากเส้นโครงหลักที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้ว

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 4 วาดเส้นโครงสร้างเน้นเพื่อให้พื้นที่โครงสร้างเด่นชัดขึ้น จนสามารถมองเห็นได้เป็นรูปร่างภาพรวมที่มีความคล้าย ขั้นตอนนี้อาจจะต้องอาศัยการอ้างอิงในเรื่องของกายวิภาค ในสัดส่วนต่าง ๆ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อตรงใบหน้า รูปร่างของคาง จมูก และปาก ให้รูปทรงแต่ละตำแหน่งดูแล้วรู้สึกมีมวล รวมทั้งการกำหนดของโครงร่าง มือ คาง ดวงตา บริเวณผม และเสื้อผ้า

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มกำหนดรายละเอียดในส่วนของแสง เงา เบื้องต้น

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 6 แรเงา กำหนดทิศทางของแสงที่เข้ามาและกำหนดส่วนของเงาในส่วนต่าง ๆ เน้นในส่วนของทุก ๆ รายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ดวงตา ปาก จมูก เงาผม มือ รวมถึงส่วนของเสื้อผ้าด้วย

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการลงสี เลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผิว เริ่มลงสีโดยไล่ให้มีน้ำหนัก ส่วนที่สว่างที่สุด สีที่มีความเข้มในระดับกลาง และส่วนของสีที่มีความเข้มทึบมากที่สุด ตามลำดับ

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 8 ลงสีของเสื้อผ้า ขั้นตอนคล้าย ๆ กับการงสีผิว เน้นสามน้ำหนักเช่นกัน

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 9 เก็บรายละเอียดในส่วนของพื้นหลัง และส่วนอื่น ๆ เล็กน้อย ๆ เพิ่มเติม

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนที่ 10 ลบเส้นโครงสร้างออก

ขั้นตอนการวาดภาพพระบรมฉายาลัษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพสำเร็จแบบลงสี

พรบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ภาพสำเร็จแบบไม่ลงสี

สรุป ขั้นตอนที่ผมนำเสนอมานี้คือขั้นตอนที่เป็นพื้นฐานในการวาดภาพครับ ในส่วนของรายละเอียดลึก ๆ นั้นยังคงมีอะไรเพิ่มเติมอีกมากกว่าที่จะสามารถนำออกมาได้ซักภาพหนึ่ง เช่น เรื่องของอะนาโตมี่ กายวิภาค ลักษณะของโครงสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก เพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่นักวาดภาพทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ รวมทั้งเรื่องของ การแรเงา การกำหนดทิศทางของแสง การลงเส้น ซึ่งหลาย ๆ สิ่งอาจจะต้องใช้การฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ และแบ่งไปตามสไตล์ในการวาดที่แตกต่างกันของผู้วาด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้จัดทำบทความและเจ้าของเว็บไซต์ makamstories.com

ปล. บทความนี้ มิได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสื่อมเสียหรือทำให้มองไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่อย่างใดทั้งสิ้น หากแต่ผมผู้เขียนบทความนี้ มีใจที่อยากจะขอเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ แบ่งปันในสิ่งที่คิดว่าตนเองทำได้และน่าจะพอมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

%d bloggers like this: