นี้คือตารางสรุปราคาเกี่ยวกับทุกบริการในเว็บไซต์นี้ครับ โดยในเว็บไซต์ makamstories.com จะมีบริการ อยู่ 3 รายการที่น่าสนใจและแต่ละรายการบริการนั้นก็จะมีรายละเอียดในหลาย ๆ อย่างที่ลูกค้าต้องการอยากจะทราบ และจะมีคำถามทุกครั้งเมื่อมีการติดต่อขอใช้บริการเช้ามา เช่น ขนาดของกระดาษที่ใช้วาดต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละขนาดราคาก็จะต่างกันออกไป ผมจึงเขียนโพสต์นี้เพื่อแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้อย่างเข้าใจง่าย ดังนี้

[su_note note_color=”#f1f1e6″ text_color=”#29BDA7″ radius=”5″]

Makamstories รับวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ วาดภาพ Drawing
Makamstories รับวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ วาดภาพ Drawing

ราคาวาดภาพเหมือนลายเส้น (Pencil Drawing Portrait)

บริการนี้เป็นบริการการวาดภาพเหมือนที่ใช้เทคนิคในการวาดภาพแบบลายเส้นดินสอดำ วาดลงในกระดาษเนื้อหนาคุณภาพดี และมีการจัดส่งไปรษณีย์ด่วน (EMS) ฟรี! โดยการวาดภาพเหมือนลายเส้นนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อย โดยสรุปเป็นแบบตารางเข้าใจง่าย ดังนี้

[su_table responsive=”yes”]

ขนาดกระดาษ

ภาพเดี่ยว

(มี 1 คนในภาพ)

ภาพคู่

(มี 2 คนในภาพ)

มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป

การจัดส่ง

กระดาษขนาด A5
(210 x 148 มม.)
200 บาท 300 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
กระดาษขนาด A4
(210 x 297 มม.)
350 บาท 500 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
กระดาษขนาด A3
(275 x 375 มม.)
600 บาท 750 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
ขนาดโปสเตอร์
(375 x 555 มม.)
800 บาท 1000 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
ขนาดอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม ฟรี!
EMS

[/su_table]

* หมายเหตุ *

  • ทุกขนาดบริการจัดส่งไปรษณีย์ EMS ฟรี!
  • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 150 บาท ต่อคนในภาพ
  • การวาดฉากหลัง ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด

[/su_note]

[su_note note_color=”#f1f1e6″ text_color=”#29BDA7″ radius=”5″]

รับวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพด้วย Illustrator
รับวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพด้วย Illustrator

ราคาวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ (Vector Portrait)

บริการภาพวาดเวคเตอร์ (Vector Portrait) เป็นการวาดภาพที่ใช้เทคนิควาดภาพเหมือนด้วย โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ที่มีความสามารถทางด้านเวคเตอร์ (Vector Program) โดยโปรแกรมที่ทางเว็บ makamstories.com เลือกใช้งานจะเป็นโปรแกรม Affinity Designer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานเวคเตอร์ทัดเทียมกับโปรแกรม Illustrator และไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ ก็สามารถเปิดใช้งานได้ในโปรแกรม illustrator ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยราคาค่าจัดทำในการวาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรมเวคเตอร์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

[su_table responsive=”yes”]

ขนาดอาร์ตเวิร์ก

ภาพเดี่ยว

(มี 1 คนในภาพ)

ภาพคู่

(มี 2 คนในภาพ)

มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป

ไฟล์งานที่ได้รับ

ตามที่ลูกค้าต้องการ 550 บาท 800 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .jpg .pdf .eps

[/su_table]

* หมายเหตุ *

  • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ
  • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 250 บาท ต่อคนในภาพ
  • การวาดฉากหลังเพิ่มเติม จำเป็นต้องสอบถามราคาก่อน

[/su_note]

[su_note note_color=”#f1f1e6″ text_color=”#29BDA7″ radius=”5″]

Makamstories รับออกแบบโลโก้ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด
Makamstories รับออกแบบโลโก้ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด

ราคาออกแบบโลโก้ และสื่อสิ่งพิมพ์ (Logo Design)

งานออกแบบโลโก้ และงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่ให้บริการมีการจัดทำด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ Affinity Designer ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถทางด้านเวคเตอร์ (Vector Design) เทียบเท่ากับโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Illustrator ไฟล์งานสามารถนำไปใช้งานและเปิดไดด้วยโปรแกรม Illustrator ได้ตามปกติ โดยการราคาค่าจัดทำออกแบบโลโก้และสื่อสิ่งพิมพ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[su_table responsive=”yes”]

ขนาดอาร์ตเวิร์ก

การแก้ไข

การออกแบบ

ราคา

ไฟล์งานที่ได้รับ

ตามที่ลูกค้าต้องการ แก้ไขได้ไม่จำกัด ออกแบบให้เลือก 2 แบบ 850 บาท ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .jpg .pdf .eps

[/su_table]

* หมายเหตุ *

  • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ

[/su_note]

และนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับราคาในการใช้บริการทั้ง 3 อย่างของเว็บไซต์ makamstories.com ซึ่งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลย่อยต่าง ๆ ที่ในนี้อาจจะไม่ได้บอกไว้นั้น ทางลูกค้าสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้อย่างแน่นอน เพื่อความสะดวกและความชัวร์ในการใช้บริการว่าจ้างวาดภาพเหมือน หรือออกแบบโลโก้ก็ตาม

%d bloggers like this: