ออกแบบวาดภาพโลโก้พระธรรมจักรพญานาค 7 เศียร
ออกแบบวาดภาพโลโก้พระธรรมจักรพญานาค 7 เศียร

งานวาดภาพประกอบสำหรับการนำมาจัดทำเป็นโลโก้แนวศาสนาซึ่งมีส่วนประกอบของภาพ ธรรมจักร และรูปของพญานาคปรก 7 เศียร อันเป็นสัญลักณ์สำคัญของศาสนาพุทธ โลโก้นี้เป็นโลโก้ที่ถูกออกแบบตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าที่ต้องการโทนของสีและการจัดวางองค์ประกอบ รวมทั้งตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการเป็นสำคัญ

%d bloggers like this: