วาดภาพพญานาค วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพพญานาคคู่

วาดภาพพญานาค วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพพญานาคคู่
วาดภาพพญานาค วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพพญานาคคู่

ผลงานภาพวาดพญานาคคู่ตามคำบอกของลูกค้า ภาพนี้เป็นภาพที่วาดขึ้นด้วยตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นภาพวาดพญานาคคู่คือ องค์พญานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา และองค์พญานาคิณี ศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี ซึ่งเป็นภาพพญานาคที่ลูกค้าได้รูปแบบมาจากความนิมิตตามความเชื่อและศรัทธา ในทุก ๆ องค์ประกอบ ทุก ๆ ส่วนของภาพวาด ที่มีทุกความหมายตามนิมิตของลูกค้าที่ได้นำมาประกอบกันเป็นภาพพญานาคคู่ ด้วยลักษณะที่พิเศษ คือ เป็นภาพของพญานาค ชายหญิง พันคู่กัน และมีดวงแก้วมณี มีลักษณะที่กำหลังทำท่าทางส่งมอบดวงมณีให้แก่กัน โดยลำตัวมีลักษณะพันเกี่ยวกันเป็นเลขแปด และพญานาคตัวผู้มีโทนสีเขียวทอง และพญานาคตัวเมียมีโทนสีเขียวอมชมพูทอง โดยทั้งสองมีหางเป็นรูปดอกบัว ภาพที่ได้รับการวาดตามคำบอกเล่าของลูกค้าโดยการวาดตามรูปแบบที่ต้องการในทุก ๆ รายละเอียด

ภาพวาดนี้มีเทคนิคในการวาดโดยการใช้งานโปรแกรม Affinity Designer และสร้างเป็นภาพเวกเตอร์ที่มีความคมชัด เพื่อการจัดทำขนาดภาพพิมพ์ได้ตามที่ต้องการโดยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่อย่างใด เป็นภาพวาดพญานาคที่ถูกนำไปใช้ในทุก ๆ สื่อตามที่ลูกค้าต้องการ


เมื่อ

ใน

โดย