ภาพวาดลายเส้นเวกเตอร์ ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค
ภาพวาดลายเส้นเวกเตอร์ ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค

ผลงานภาพวาดลายจิตรกรรรมไทย ภาพวาดลายเส้น ที่มีการวาดตามรูปแบบที่กำหนด โดยภาพวาดชิ้นเป็นภาพวาดของท้าวเวสสุวรรณ ที่มีพญานาคคู่เป็นฐานที่นี่ง ตัวผลงานเป็นเพียงแค่ภาพลายเส้นสีขาวดำ ที่วาดด้วยโปรแกรม illustrator เป็นไฟล์งานแบบเวกเตอร์ ที่มีความคมชัดสูงสุด

%d bloggers like this: