ออกแบบภาพลายเส้นเพื่อใช้งานยิงเลเซอร์บนปกเมนูอาหาร
ออกแบบภาพลายเส้นเพื่อใช้งานยิงเลเซอร์บนปกเมนูอาหาร

ภาพวาดลายเส้นที่วาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer ผลงานที่วาดภาพประกอบในลักษณะของภาพศิลปะไทย ที่มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ นำมารวมกันในจานอาหาร และใช้เทคนิควาดเอาเฉพาะเคล้าโคลงของลายเส้น เพื่อใช้ในการนำไปจัดพิมพ์ยิงเลเซอร์ลงบนปกเมนูอาหารที่ทำจากไม้

%d bloggers like this: