ผลงานวาดภาพผลิตภัณฑ์ รูปแบบตามสไตล์เวคเตอร์ วาดด้วยโปรแกรม Illustrator เพื่อที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ที่ต้องการ รูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบไม่เหมือนใคร เด่นชัดด้วยบุคลิกของบุคคลในภาพ ทำให้มองดูแล้วสามารถรับรู้ได้ทันที หนึ่งในบริการรับวาดภาพเหมือนของเรา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะพิมพ์ขยายใหญ่เท่าที่ต้องการหรือใช้เป็นแค่ไฟล์ภาพธรรมดา ผลงานภาพที่ได้รับจะเป็นภาพในลักษณะของ Vector ซึ่งภาพลักษณะนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเอง และคนที่เราต้องการให้ สวย แปลก แหวกแนว

%d bloggers like this: