ภาพวาดพญานาคคู่ วาดภาพพญานาค พญานาคคู่สีทอง Thai Dragon, Naga
ภาพวาดพญานาคคู่ วาดภาพพญานาค พญานาคคู่สีทอง Thai Dragon, Naga

ผลงานวาดภาพพญานาคอีกภาพหนึ่งที่วาดด้วยโปรแกรมออกแบบเวกเตอร์ (illustrator) เป็นภาพวาดรูปแบบของพญานาคคู่ โทนสีทอง ที่มาการวาดหน้าตารูปแบบเฉพาะเจาะจงตามแบบที่ลูกค้าค้าต้องการ งานพญานาคนาคชิ้นนี้เป็นงานที่วาดให้มีท่าทางที่เรียบง่าย ม้วนทับกันแบบง่าย ๆ และต้องการให้มีทรงรูปแบบฟอร์มของเลขแปดแบบแนวนอนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ตัวพญานาคหันหน้าเข้าหากัน มีเพชรประดับอยู่ตรงกลางแบบเด่นชัด

%d bloggers like this: