งานวาดภาพพญานาคยังคงเป็นที่นิยมเสมอเป็นผลงานที่ลูกค้าหลาย ๆ ท่านที่มีความนิยมศรัทธา ให้ความเคารพ ด้วยความเชื่อที่ว่า องค์พญานาคเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นสิริมงคลอย่างมากที่สุด งานวาดภาพพญานาคที่เรารับทำมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การวาดองค์พญานาคเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบโลโก้ จนกระทั้การวาดรูปภาพขององค์พญานาคที่วาดตามเงื่อนไขของลูกค้า จากจิตนาการ หรือที่เราเรียกกันว่าการวาดภาพตามนิมิ ฝันของลูกค้านั้นเอง ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่วาดตัวองค์พญานาค ในรูปแบบของพญานาค 7 เศียร ที่มีความสำคัญตรงที่การวางฐานขององค์พญานาคให้มีความกว้างและมั่นคง พร้อมกับเศียรทั้งเจ็ดที่วาดให้ได้ตามอัตราส่วนที่สมดุลกัน การวาดภาพองค์พญานาคชิ้นนี้ยังควมีการเน้นถึงการเสริมวาดลวดลายไทยให้มีความวิจิตรบรรจงให้มีความรู้สึกถึงความตระการตาให้มากที่สุดอีกด้วย

ผลงานชิ้นนี้มีลิขสิทธิ์

%d bloggers like this: