ภาพวาดพญานาค 9 เศียร, วาดภาพพญานาคเวกเตอร์, วาดภาพพญานาคด้วย illustrator

ภาพวาดพญานาค 9 เศียร, วาดภาพพญานาคเวกเตอร์, วาดภาพพญานาคด้วย illustrator
ภาพวาดพญานาค 9 เศียร, วาดภาพพญานาคเวกเตอร์, วาดภาพพญานาคด้วย illustrator

ผลงานชิ้นนี้เป็ฯผลงานการวาดภาพพญานาค 9 เศียร ที่วาดด้วยโปรแกรม illustrator ทุกส่วนของไฟล์ภาพนี้คืองานเวกเตอร์ล้วน ๆ ไม่ได้มีส่วนของความเป็นภาพที่มีพิกเซลหรือ Raster เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ไฟล์ภาพที่ลูกค้าได้รับเป็นไฟล์งานจากโปรแกรม illustrator โดยเฉพาะ ภาพที่นำไปพิมพ์สามารถย่อ หรือขยายใหญ่ได้ตามความต้องการโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดแต่อย่างใด ภาพผลงานพญานาค 9 เศียรชิ้นนี้ เป็นภาพวาดที่วาดขึ้นเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เพื่อการพิมพ์ในการทำรูปภาประดับตกแต่งผนัง งานวาดภาพที่ต้องการตัวพญานาคสีทองสุกสว่าง และมีหน้าตรงทั้ง 9 เศียร และทำท่าทางชูลำตัวอยู่บนดอกบัวบาน มีการวาดลวดลายไทยประกอบที่ให้ดูเป็นความวิจิตรบรรจง อย่างมากที่สุด

เมื่อ

ใน

โดย