ภาพวาดพญานาค วาดภาพพญานาคด้วย illustrator

ภาพวาดพญานาค วาดภาพพญานาคด้วย illustrator
ภาพวาดพญานาค วาดภาพพญานาคด้วย illustrator

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการวาดภาพพญานาคเศรียนเดียว เป็นภาพวาดพญานาคที่วาดตามคำบอกเล่าของลูกค้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ฯการวาดตามนิมิตก็ได้ รูปแบบของตัวพญานาคที่เป็นสีทองอร่าม สุกสว่างไปทั่วทั้งตัว และรูปแบบของส่นหัวและลำตัวที่มีการเลื้อยคดซ้อนทับกัน พร้อมทั้งการวาดองค์ประกอบของฉากหลังที่เป็นรูปแบบของป่าที่ไหนซักแห่ง และมีดอกบัวเรียงรายรอบตัวของพญานาค โทนสีที่ใช้ในการวาดเป็นโทนสีที่ต้องการให้มีความสุกสว่าง เน้นเป็นสีเหลืองน้ำตาลทอง ที่พิเศษไปกว่านั้นคือการวาดรูปแบบของดวงตาที่ลูกค้ามีความต้องการให้วาดส่วนของเฉพาะดวงตาที่เป็นแบบคล้ายดวงตาของตัวเอง ซึ่งเราได้ทำการวาดรูปแบบของดวงตาจากภาพถ่ายใบหน้าของลูกค้าให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด ทั้งหมดถูกปรับแต่งและมีการวาดลายทีละเส้น อย่างปราณีตบรรจงเพื่อให้ตัวพญานาคมีความเด่น สง่า และดูน่าศรัทธาอย่างมากที่สุด ตัวภาพวาดประกอบของพญานาคนี้เป็นงานวาดที่วาดจากโปรแกรม illustrator จึงทำให้รูปแบบของผลงาน ไฟล์งานมีความเป็นเวกเตอร์ 100% สามารถนำไปขยายเพื่อทำการจัดพิมพ์ได้ใหญ่ตามความต้องการโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดความคมชัดแต่อย่างใด

เมื่อ

ใน

โดย