ภาพวาดสัตว์เลี้ยง ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer
ภาพวาดสัตว์เลี้ยง ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer

นอกจากการวาดภาพเหมือนที่ส่วนใหญ่เรามักจะวาดให้กับคนที่เรารู้จักแล้ว การวาดภาพสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ เหมือนอย่างในผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ชิ้นนี้ที่เป็นการวาดภาพสุนัข ถึงสองตัวด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญหรือมีใบหน้าของคนผู้เป็นเจ้าของมาอยู่ในภาพเลย มุมมองดีดีในภาพนี้ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจในการวาดภาพมาก ๆ ลํกษณะของภาพจึงสามารถ่ายทอดเรื่องราวของความผูกพันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักออกมาได้อย่างน่ารักและมีมุมมองทางศิลปะเข้ามาแทรกได้อย่างลงตัว

%d bloggers like this: